Năm "hạn"

Hic, năm nay là năm hạn của mình.

ĐI coi bói “thầy bói ” nói rằng mình bị hạn từ ngày mùng 1 tết đến hến tháng 4 lận.

Thiệt, mới mùng 5 đã thấy có hạn rồi

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình