Pictures in Bangkok, Thailand and Songkran Festival

http://farm3.static.flickr.com/2323/2415221167_f797feb396.jpg?v=0
Biểu diễn pha trà Thái tại chợ Patuchak

12/4/2008: Biểu diễn pha trà Thái tại chợ Patuchak

Chụp trước mặt tòa nhà MBK, một trong những tòa nhà của khu phức hợp mua sắm khu Siam.

12/4/2008: Chụp trước mặt tòa nhà MBK, một trong những tòa nhà của khu phức hợp mua sắm khu Siam.

Đầu tượng ph�t nằm lớn nhất Thái Lan

12/4/2008: Đầu tượng phật nằm lớn nhất Thái Lan

Đi thăm chùa có tượng ph�t nằm lớn nhất ở Thái Lan, ở đây, có những kiến trúc rất đẹp và lai tạp với Ấn Độ. Một vài thì lai kiểu người Hoa

12/4/2008: Đi thăm chùa có tượng phật nằm lớn nhất ở Thái Lan, ở đây, có những kiến trúc rất đẹp và lai tạp với Ấn Độ. Một vài thì lai kiểu người Hoa

Lễ hội Songkran tại khu Silom

13/4/2008: Lễ hội Songkran tại khu Silom

Đứng xem lễ hội Songkran trên trạm xe Skytrain tại trạm Sala Deang, khu Silom

13/4/2008: Đứng xem lễ hội Songkran trên trạm xe Skytrain tại trạm Sala Deang, khu Silom

hoa lài ngâm nước) lên tượng ph�t.

13/4/2008: Sau khi tham gia lễ hội về, người ướt mem, mặt và tóc đầy bột. Vào tưới nước hoa (đúng nghĩa đen: hoa lài ngâm nước) lên tượng phật.

Đi BigC mua sắm, hình chụp trước mặt Zen Plaza & Central World

13/4/2008: Đi BigC mua sắm, hình chụp trước mặt Zen Plaza & Central World

Ở tại Suvarnabhumi, sau khi làm thủ tục xuất cảnh. Chia tay Bangkok.

14/4/2008: Ở tại Suvarnabhumi, sau khi làm thủ tục xuất cảnh. Chia tay Bangkok.

He he

Ghi chú: Đây là hình gốc, chưa qua PhotoshopFacebook comments:

Viết lời bình