Thành Huế (Lăng Tự Đức – Huế)

Click vào hình để xem full-size

Thành xưa (Lăng Tự Đức - Huế)

Thành xưa (Lăng Tự Đức - Huế)

Thủy tạ (Lăng Tự Đức - Huế)

Thủy tạ (Lăng Tự Đức - Huế)

Thành rêu (Lăng Tự Đức - Huế)

Thành rêu (Lăng Tự Đức - Huế)

Hoang tàn (Lăng Tự Đức - Huế)

Hoang tàn (Lăng Tự Đức - Huế)

C�a (Lăng Tự Đức - Huế)

Cửa (Lăng Tự Đức - Huế)

Hương xưa  (Lăng Tự Đức - Huế)

Hương xưa (Lăng Tự Đức - Huế)

Vết tich (Lăng Tự Đức - Huế)

Vết tích (Lăng Tự Đức - Huế)

Nét xưa (Lăng Tự Đức - Huế)

Nét xưa (Lăng Tự Đức - Huế)

Huế, 6/2008 © nguyenhoangminh.info

Xem tất cả những hình khác

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình