Xem học sinh nước ngoài giải toán nào

Rút gọn...căn hay hai căn

Không thể chính xác hơn........

Đây chứ đâu, tìm làm gì cho vất vả..........

Suy luận cực kỳ chính xác

Một cách thức chứng minh cực kỳ nhanh

Bài toán gì khó quá, tự tử chết cho rồi

Bài toán gì khó quá, tự tử chết cho rồi

Cục tạ ko thể nào tới được lò xo, bởi vì...có 1 con voi trên đường chạy

Cục tạ ko thể nào tới được lò xo, bởi vì...có 1 con voi trên đường chạy

Đố thầy biết em ráp các câu như thế nào đó :D

Đố thầy biết em ráp các câu như thế nào đó :D

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình