Upload bên Facebook bị nó làm giảm chất lượng hình hết, nên upload qua đây.

Link: http://liveonmyown.wordpress.com/2009/07/19/la/

Cá

Hoa hồng

Hoa hồng

Người nộm bằng bột

Tò He

Nghệ nhân

Nghệ nhân

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình