Thức dậy cùng sông Hương

Sau các entry về Huế đêm, giờ tới phiên Huế…nửa đêm :D

Đây là vài hình chụp đc trong lần được đi chợ đêm sáng sớm hôm nay.

Xem hình này trên Flickr

Rạng đông yên bình trên sông

Rạng đông yên bình trên sông

Xem hình này trên Flickr

Thức dậy cùng sông Hương

Thức dậy cùng sông Hương

Sẽ có 1 entry về chợ đêm ở Huế.

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình