Ninh Chữ

Phù…. Tối qua mới đi Ninh Chữ với cty về sau 2 ngày 2 đêm mệt đừ người. Chuẩn bị mọi thứ vật dụng, tập văn nghệ, hóa trang, diễn kịch… đến 11h thì xe xuất phát. Công ty hơn 250 người đi chia thành 5 xe. Phòng lập trình và ban quản lý chia nhau 1 xe. Tên của nhóm không biết lấy tên gì cho hay, thế là...
đọc thêm

Tonight, I celebrate my love for you

Trước khi em đọc những lời này, em hãy click vào link này, để download bài hát mà anh dành tặng cho em. Em đã sẵn sàng chưa ? Mở máy bài nhạc này lên. Sau đó hãy tiếp tục đọc xuống dòng tiếp theo. Em yêu Trong những ngày này, anh như quay trở lại với những ngày đầu mình mới gặp nhau. Cảm giác được yêu như chưa...
đọc thêm