fbpx

Một mai em đi

Hum ni lại ngồi rảnh rảnh, ngồi lấy mấy đĩa nhạc ra vừa nghe vừa đọc sách. Tự nhiên nghe lại mấy bài mình rất...

Cuối tuần

Hôm ni ngồi rảnh rảnh, tự nhiên thấy hôm nay sao thoải mái ghê. Mở mấy đĩa nhạc Xuân Thúy Nga mua hồi Tết mà...