Công An bị Taxi nó tông nè

Toàn bộ bài viết dưới đây từ hình và lời giới thiệu là copy từ http://www.otofun.com/showthread.php?t=11028 Hôm nay trên đường đi làm về, qua ngã tư Láng Hạ cắt đường Láng . Em ra đến giữa ngã tư rồi thì gặp đèn đỏ, thấy có 1 chú xxx đi lại phía đầu xe . Kinh quá, nhưng hóa ra chú ấy bắt 1 thằng taxi PHú Hưng,...
đọc thêm