fbpx

Farewell

Tuần cuối cùng với GlobalSDC. Không ngờ, sự việc diễn ra cũng nhanh thật. Ảnh hưởng tài chánh ở tuốt bên Mỹ, nghĩ là không...

Trung Thu

Mỗi lần đến Trung thu là mỗi lần kỷ niệm ùa về. Từ khi vào Sài Gòn, mình không còn cảm giác của Trung thu...

C# 3.0 (C# 2008)

Những cái mới trong C# .NET 3.0 Một số bạn hỏi tôi rằng có phải C# 3.0 nằm trong .NET 3.0 Framework hay không? Xin...

Chạy theo .NET????

Hic, mấy tuần này đang rảnh, nên ngồi đọc tài liệu, cập nhật kiến thức. Mình đã quyết định đi theo hướng công nghệ của...

Skype Virus

Hum nay, thấy bà con xài Skype bị virus gởi msg đi quá chừng, nên ngồi rảnh rảnh viết blog này vừa đồng thời warning...