Entry for March 24, 2008

Răng mà ghét bị bịnh rứa ko bit nữa. Hix, tự nhiên bị viêm cái amidan mà bị sốt người, toàn thân rã rời. Uống 1 đám thuốc. Edited: PS: Bà con đừng kiu tui đi cắt amidan nha, Bác sĩ đã nói roài đó, amidan như là 1 chú lính bảo vệ trong cái hệ miễn dịch của cơ thể, có chuyện gì bệnh tật là nó…lãnh đạn...
đọc thêm