fbpx

Sợ

Sợ, sự sợ hãi, nó tồn tại vô thức trong con người từ khi còn trong bụng mẹ. Khi vừa mới sinh, em bé sợ...