Sợ

Sợ, sự sợ hãi, nó tồn tại vô thức trong con người từ khi còn trong bụng mẹ. Khi vừa mới sinh, em bé sợ tiếng động, sợ những tiếng ồn ào và lớn tiếng. Lớn hơn 1 chút, em sợ bàn tay của người lạ, sợ những gì có hình dáng xấu xí, sợ những gì cảm thấy xa lạ.Sợ mẹ đi làm rồi không quay trở về. Lớn...
đọc thêm