fbpx

Đầu tuần

Sáng nay khu vực công ty bị cúp điện, đang cố gắng chạy cho kịp deadline mà mới đầu tuần đã cúp điện rồi, hứa...