Vài dòng cho năm mới 2011

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, ngủ dậy với một danh sách công việc dài ngoằn cần phải làm trước khi kết thúc năm Canh Dần thì hôm nay, ngủ dậy với tâm trạng thoải mái và phải lên danh sách những mục tiêu cần đạt được trong năm mới này. Danh sách mục tiêu cần đạt được trong năm này thì … vẫn chưa có,...
đọc thêm

Những giờ phút cuối của năm Canh Dần

Vậy là những giây phút cuối của năm Canh Dần đang sắp kết thúc và chuẩn bị mở ra một năm mới, năm con Mèo. Thật lạ là chẳng hiểu vì sao mình lại lấy nick name là Minh Mèo, vốn chẳng liên quan gì tới cái tuổi hay cung hay cầm tinh cả. Có lẽ là cái duyên số. Vậy là một năm sóng gió sắp trôi qua và về cuối năm...
đọc thêm