Management Consulting and IT Solutions
IT Solutions, E-commerce, HR Management & OB Consulting
Its time that you take yourself to the next level.
  • 11/06/2013 19:18, liveonmyown: Xem ảnh của Minh trên Facebo ok.
  • 04/06/2013 18:53, liveonmyown: Quà Singapore, hàng chính hãng Dreamworks và chính chủ Minh Mèo đi hia @ KHOÁI Restaurant http://t.co/ch9i74r6gH
  • 24/05/2013 00:06, liveonmyown: Mời coi film mà bắt chạy qua tuốt Q7, cũng may là phim hay nên cũng đỡ mất công, hihi http://t.co/OvsjZb3RY1
  • 22/05/2013 19:10, liveonmyown: Hậu quả việc cúp điện là cúp nước, người dơ hầy nên ko ra đường, thế nên ăn mì Udon made… http://t.co/DC8aWFUjTE
  • 20/05/2013 21:58, liveonmyown: Chè khúc bạch vị phô mai, cafe và trà xanh. Ăn cái này tối mập ko ta? http://t.co/QXS9X3FRpI
About

Xem bản Tiếng Việt của bài này

A baby-face boy, active, enthusiasm, creative, interested in challenges  and social activities are some words describe about my-self.


read more
Porfolio

Xem bản Tiếng Việt của bài này

These are the projects I joined as well as my social activities in the past.

Some of the projects may now discontinued while some others are still in progress.


read more
Objectives

Xem bản Tiếng Việt của bài này

To be professional in consulting, specializing in Human Resource, Marketing Strategy (incl. eMarketing) and IT Solutions


read more