Table of Language Culture Names, Codes, and ISO Values

Cái này hay xài, nhưng mỗi lần xài tìm hoài ko ra. Giờ save lại, khi nào cần lôi ra cho lẹ. Language Culture Name được sử dụng thường khi set 1 cái Culture language trong lập trình. The following table contains values for Language Culture Names, Display Names, Culture Codes, and ISO 639x Values that are used by Commerce Server. Language Culture...
read more