Pictures in Bangkok, Thailand and Songkran Festival

Biểu diễn pha trà Thái tại chợ Patuchak
12/4/2008: Biểu diễn pha trà Thái tại chợ Patuchak
Chụp trước mặt tòa nhà MBK, một trong những tòa nhà của khu phức hợp mua sắm khu Siam.
12/4/2008: Chụp trước mặt tòa nhà MBK, một trong những tòa nhà của khu phức hợp mua sắm khu Siam.

Read more Pictures in Bangkok, Thailand and Songkran Festival