Những video clip yêu thích

Quảng cáo cho xe Honda Accord Dưới đây là đoạn video quảng cáo cho xe Accord của Honda. Đoạn phim dài 2 phút muốn thể hiện từng phần trong chiếc xe đều tự tương tác với nhau giống như chiế cmáy Rube Goldberg. Đây cũng là đoạn quảng cáo dài 2 phút với tổng kinh phí đầu tư mắc nhất trong lịch sử quảng...
đọc thêm