Thuộc tính ALT trong thẻ IMG và một số tips

Chắc hẳn ai làm web hoặc ít nhất, đã từng làm blog đã không dưới 1 lần chèn 1 cái hình vào trong 1 nội dung nào đó bằng thẻ IMG. Dưới đây là 1 ví dụ của thẻ IMG thường được sử dụng <img src=”đường dẫn của file hình” border=”0″ width=”500″ height=”300″ /> Thông thường,...
đọc thêm