Sự khác nhau giữa quảng cáo và thực tế

Sự khác biệt  giữa quảng cáo và thực tế… PS: nước ép ổi ở Highland dở kinh dị, hình như dùng hàng dạt, nên nước ép có mùi thum thủm, thiệt tình là kêu xong cái bỏ ko uống luôn Ảnh chụp từ điện thoại iPhone 4, trưa 13/10/2011 tại Highland Coffee BigC Miền Đông
đọc thêm