Tính năng Email Template mẫu và trả lời tự động trong Gmail

Gmail vừa mới giới thiệu 1 chức năng “Lab” (chức năng chạy thử) nghiệm trong đó cho phép người dùng Gmail có thể tạo sẵn các template email (các nội dung email sẵn) và đồng thời trả lời tự động đối với 1 số loại email nào đó sử dụng các template sẵn này. Tính năng mới này gọi là: Canned Responses.

Canned Responses là gì?

Canned Responses cho phép người dùng lưu lại 1 nội dung email nào đó mà thường xuyên phải gởi, sử dụng chúng một cách nhanh chóng khi soạn thảo email hoặc cho trả lời tự động đối với các email nào thỏa mãn 1 số điều kiện nào đó

Canned Responses dành cho ai?

Đặc biệt với các bạn làm trong vai trò hỗ trợ và giao dịch khách hàng, Canned Responses tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi phải trả lời các nội dung email gần như là giống nhau kiểu như: Tôi quên mật khẩu, làm sao bây giờ? Tôi login vào và không được, làm thế nào để gởi 1 bài báo mới lên website…

Kích hoạt và sử dụng

Để sử dụng tính năng mới này, bạn cần kích hoạt nó thông qua Gmail Labs.

– Login vào Gmail | Click vào Settings (ở ngay góc phải trên của trang Gmail) | clicks vào Tab Labs

– Kéo xuống dưới và chọn Enable cho Canned Responses.

Kich hoạt tinh năng Canned Responses

Kích hoạt tính năng Canned Responses

Để tạo mới 1 Canned Response

– Bạn click vào compose mail.

– Sau khi soạn thảo đầy đủ nội dung email, bạn click vào Canned Responses và chọn Save new canned response | Nhập vào tên của template.

Tạo mới Canned Responses

Tạo mới Canned Responses

Để sử dụng nó gởi mail bằng tay:

– Vào khung soạn thảo email

– Click vào Canned responses, và chọn template email nào bạn cần gởi. Gmail sẽ tự động load lên nội dung email bạn đã lưu sẵn

S� dụng Canned Responses trong Gmail

Sử dụng Canned Responses trong Gmail

Để sử dụng gởi tự động cho các email thỏa mãn 1 điều kiện nào đó

– Tạo mới 1 bộ lọc mail (Filter) dựa vào các từ khóa và điều kiện bằng cách vào Settings | Filters | Create new Filter.

– Sau khi có bộ lọc, bạn cần chạy Test Search, nếu không sai sót, bạn bấm và nút Next Step.

– Chọn template nào bạn muốn gởi mail theo hình hướng dẫn

S� dụng Canned Responses dùng để trả lời tự động một số email nào đó

Sử dụng Canned Responses dùng để trả lời tự động một số email nào đó

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình