Facebook comments:

2 comments on “Đầu năm lì xì bà con

  1. Đếm số mà mỏi cả mắt, cuối cùng cũng ra được mệnh giá, choáng! ( VN mà có cái tờ tiền này, chắc lạm phát phải mấy …tỉ % quá, :D)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *