Facebook comments:

4 comments on “Chào mừng đại biểu đến thăm…

  1. hô hô, đại biểu kiểu này thì nhà em cũng có …năm chục ông và bà, nhưng mấy ông bà không được đi du lịch như thế này, hihi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *