Cầu Tràng Tiền đêm

This content is available in English

Cầu Tràng Tiền đêm, chụp trong 1 phút ngẫu hứng

Click để xem hình lớn hơn trên Flickr

Cầu Tràng Tiền đêm

Cầu Tràng Tiền đêm

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình