Giới thiệu "sách hay" : Position of the day – Playbook

Cuốn sách này là do một người bạn tặng cho, hé hé. Để đã lâu giờ mới chụp hình giới thiệu anh em.

Đây là cuốn beginner, còn 1 edition expert nữa.

Sách gồm 365 positions cho 365 ngày trong năm.

Cuốn sách đầu giường của các quý ông đó

Tìm mua đi

Updated sau comment của bạn Minh Moorin, viết bị lộn 365 thành 356.

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình