Tấm hình mới

Hé hé, tấm hình mới chụp

He he, mới chụp hum chủ nhật vừa rồi, ở đảo Long Sơn, chưa có PS gì hit trơn á

Ghi chú: Đây là hình gốc, chưa qua Photoshop

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình