fbpx

Buồn vu vơ

Cả căn phòng tối thui, chỉ có duy nhất thứ ánh sáng hắt ra từ cái màn hình máy tính bé tẹo và từ những...

Tấm hình mới

Hé hé, tấm hình mới chụp He he, mới chụp hum chủ nhật vừa rồi, ở đảo Long Sơn, chưa có PS gì hit trơn...