fbpx

Business Analyst: the “Enterprise – IT Translator”

Business Analyst: Người làm thông dịch viên

This is an article on the PC World VN Journal B, the journal on IT Solution and applying to Enterprise, Resource Section, Issue 4/2011

Business Analyst: the &quote;Enterprise - IT Translator&quote;
Business Analyst: the &quote;Enterprise - IT Translator&quote;

This is the scanned article:

The Article on PC World VN, Page 60, isssue 4/2011
The Article on PC World VN, Page 60, isssue 4/2011
The Article on PC World VN, Page 61, isssue 4/2011
The Article on PC World VN, Page 61, isssue 4/2011

Bình luận bằng Tài Khoản Facebook:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.