Skype Virus

Hum nay, thấy bà con xài Skype bị virus gởi msg đi quá chừng, nên ngồi rảnh rảnh viết blog này vừa đồng thời warning bà con vừa hướng dẫn cách giải quyết.

Triệu chứng của máy bị nhiễm Virus:

– Skype sau khi khởi động xong liền biến mất tiêu vào System Tray, và sau khi login vào thì tự chuyển sang Status Do not disturb.
– Không thể open cái cửa sổ chính lên được.

Sau khi máy nhiễm Virus, thì tự động nó gởi 1 message loạn xì ngầu như và có 1 cái link để người ta click vô.

Bởi vậy, khi nhận được những msg như vậy, thì đừng ai dại mà click vào cái link đó. Nếu mở link bằng IE, virus dính liền, còn firefox thì nó sẽ hỏi có muốn save file ….scr hay không?

Cách trị bệnh cho người nào lỡ “dính chấu” con virus này.

 • Thoát khỏi Skype đi trước. Nhớ là fải quit luôn nhé.
 • Mở Task Manager bằng cách nhấn Ctrl-Shift-Esc hoặc right click lên task bar rồi chọn Task Manager hoặc Nhấn alt-ctrl-Del rồi chọn Task Manager.
 • Trong Task Manager chuyển sang tab Processes rồi tìm Process nào có tên là wndrivs32.exe hoặc mshtmldat32.exe rồi kill nó bằng nút delete đi.
 • Vào Start > Run > gõ vào RegEdit
 • Tìm tới khoá
  HKLocalMachine/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run

  HKCurrentUser/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run
  hoặc tìm trong Registry của Windows xem có key nào có chứa: wndrivs32.exe và mshtmldat32.exe hay không, nếu có, delete key đó đi.
 • Vào Start >Run> Gõ vào: %systemroot%\system32
 • Cửa sổ Explorer sẽ mở lên đúng thư mục System32 của thư mục caì đặt Windows. Tìm file wndrivs32.exe và mshtmldat32.exe rồi xoá đi.
  Trong trường hợp không xoá được thì start vào Safe Mode rồi xoá file này.
 • Sau khi xoá xong thì start Skype lại bình thường

he he, nói cho nhiều để ai rảnh rảnh làm cho vui. Chứ thật ra, cũng đã có tool để remove cái Virus này rồi. Nếu ai làm biếng ngồi làm theo từng bước treen thì download cái SKYPE PICTURE VIRUS REMOVAL TOOL (Version 1.1) về rồi sau đó chạy cái tool này là xong à.

Notes:

Nếu không thể xoá file vì nó báo đang bị sử dụng, hoặc là không thể mở Task Manager lên thì làm theo các bước sau:

* Vào menu start Run rồi gõ lệnh
cmd
* Trong cửa sổ lệnh gõ 3 lệnh sau
taskkill /f /im skype.exe
taskkill /f /im wndrivs32.exe
taskkill /f /im mshtmldat32.exe

4 thoughts on “Skype Virus

Để lại phản hồi