Năm "hạn"

Hic, năm nay là năm hạn của mình.

ĐI coi bói “thầy bói ” nói rằng mình bị hạn từ ngày mùng 1 tết đến hến tháng 4 lận.

Thiệt, mới mùng 5 đã thấy có hạn rồi

4 thoughts on “Năm "hạn"

Để lại phản hồi