Entry for October 22, 2006

Mệt

Nhức đầu

Chuyện cty, chuyện tình cảm, chuyện gia đình.

All đổ vào 1 thời điểm.

Chán quá. Nhậu cho quên bớt đi thôi….

6 thoughts on “Entry for October 22, 2006

  • Cuộc đời là vậy mà! Phướx bất trùng lai họa vô đơn chí, lên lên xuống xuống hoài. Có vậy mới cần bản lĩnh của đàn ông chứ, phải không?

    Ráng đi ku, khi nào thấy mọi chuyện như vầy chỉ còn là chuyện nhỏ thì mình đã vững vàng thêm một chút rồi.

    Be happy!

  • Kệ, lâu lâu “hư hỏng” 1 tí. Chả sao. Lắm khi qua cơn hư, mình thấy mọi việc chả có gì quan trọng. Sống khuôn phép quá nhiều khi tẻ nhạt lắm. Chỉ nên luôn quan tâm rằng: đừng chiều hư mình quá đáng và đừng chết vì thiếu hiểu biết và bản lĩnh mà thôi. Cu M hén.

Để lại phản hồi