Huế đêm

Some picture I took in Hue on June 2008

Huế đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)
Huế đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Sông Hương đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)
Sông Hương đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)
Bưu Điện Huế đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)
Bưu Điện Huế đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)
Phố đi bộ đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)
Phố đi bộ đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)
Phố đi bộ đêm - Mặt kể (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)
Phố đi bộ đêm - Mặt kể (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Enjoy!

To be contined

Ghi chú: Đây là hình gốc, chưa qua Photoshop

One thought on “Huế đêm

Để lại phản hồi