Huế đêm (cont)

Some other pics in Hue

Đêm Hoàng Cung
Đêm Hoàng Cung

Đêm Ngọ môn trên lầu Ngũ Phụng và Linh canh
Đêm Ngọ môn trên lầu Ngũ Phụng và Lính canh
Lầu Ngũ Phụng - Đêm Hoàng Cung
Lầu Ngũ Phụng - Đêm Hoàng Cung
Thế Miếu ngày rằm
Thế Miếu ngày rằm
C�u Đỉnh
Cửu Đỉnh

to be continued

Ghi chú: Đây là hình gốc, chưa qua Photoshop

Để lại phản hồi