Entry for 27 Aug 2008 – Một vài hình capture dzui

Hum nay là 1 ngày gì mà tự nhiên gặp 1 số chuyện hết sức mắc cười khi duyệt web:

1. Cái hình captcha Code của Google hồi sáng nay khi tạo 1 account Google:

Captcha Code của Google - Đọc ra được chữ gì chết liền
Captcha Code của Google - Đọc ra được chữ gì chết liền. Đã vậy, cũng chẳng có cái link nào để generate 1 hình mới. Cuối cùng phải nhập đại cho nó báo lỗi và ra hình khác.

2. Chuyện dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt của các nhà báo

Sáng vô đọc tờ báo VNExpress về việc giảm giá xăng thêm 1000 mới phát hiện 1 chuyện rất là mắc cười. Chẳng là, AirAsia đang khuyến mãi 1 triệu vé miễn phí (chỉ đóng thuế và lệ phí sân bay), VN Express cũng đưa tin.

Đây là hình trên trang chủ của AirAsia:

1,000,000 Free Seats nghĩa là có 1 triệu chỗ miễn phi
Hình quảng cáo của AirAsia với dòng chữ: 1,000,000 Free Seats nghĩa là có 1 triệu chỗ miễn phí

Và đây là hình capture chụp lại được trên VNExpress:

1,000,000 Free Seats nghĩa là có 1 triệu chỗ miễn phi
Free seats được VN Express dịch thành...chỗ ngồi tự do theo cách dịch word by word. Cũng may mà còn dịch đúng thứ tự danh từ rồi tới tính từ, chứ dịch theo nghĩa đen word by word luôn chắc thành... tự do chỗ ngồi...

Vui vậy thôi, chứ bây giờ, VN Express đã thay bằng hình gốc thay vì hình được dịch như vậy rồi.

4 thoughts on “Entry for 27 Aug 2008 – Một vài hình capture dzui

Để lại phản hồi