Tắt tính năng User Account Control đối với Administrator

Microsoft giới thiệu tính năng User Account Control (UAC) cho Windows Vista nhằm tránh việc chạy các tính năng ảnh hưởng tới hệ thống mà Administrator (Quản trị) ko hề hay biết hoặc ko được phép.

Tính năng này bắt chước từ HĐH Linux, tuy nhiên, nó lại thực sự không tiện lợi như ở HĐH Linux mà thậm chí còn gây rối cho người dùng. Ví như người dùng với account Administrator, mỗi khi thao tác các tính năng hệ thống nó cứ hỏi Yes, No một cách không cần thiết.

Nếu bạn là người sử dụng duy nhất máy thì bạn có thể tắt tính năng này bằng cách vào Control Panel\User Accounts and Family Safety\User Accounts\Turn User Account Control On or Off và bỏ dấu check đi, sau đó click OK, restart máy thì hộp thoại hiển thị này sẽ không còn nữa.

 

Vào điều chỉnh UAC
Vào điều chỉnh UAC

 

Tắt tinh năng UAC bằng cách bỏ đánh dấu
Tắt tính năng UAC bằng cách bỏ đánh dấu

Đối với máy có nhiều người sử dụng, và bạn là administrator của máy, các account khác là account thường và bạn không muốn những người khác ảnh hưởng tới hệ thống thì bạn có thể tắt riêng cho bạn (administrator) và để lại cho những người khác khi muốn thực hiện các thao tác ảnh hưởng hệ thống thì cần quyền administrator.

Với Windows BusinessUltimate, bạn có thể làm theo các bước như sau:

1. Vào Start > Gõ vào ô Search Box hoặc nhấn phím Windows + R: secpol.msc

2. Tìm tới option: User Account Control: Behavior of the elevation prompt for administrators in Admin Approval Mode như hình dưới và double click.

Tìm tới option để tắt chức năng UAC cho administrator
Tìm tới option để tắt chức năng UAC cho administrator

 3. Trong dropdown list, chọn Elevate without prompting.

Tắt chức năng Xác nh�n quyền đối với administrator
Tắt chức năng Xác nhận quyền đối với administrator

4. Click OK, bạn đã xong.

Đối với Windows Vista Home:

Do không cung cấp chức năng kiểm sóat Local Security, bạn cần chỉnh sửa Registry một chút. Để đơn giản, bạn mở Notepad (Start > Run > gõ: Notepad), copy, paste và save thành 2 file với đuôi file là .reg (để lưu được đuôi .reg mà ko bị thêm vào .txt, hãy để tên file đầy đủ vào trong 2 dấu “”, ví dụ: “DisableUACForAdmin.reg”)

Đoạn mã 1: Tắt chức năng UAC cho Admin:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“ConsentPromptBehaviorAdmin”=dword:00000000

Sau khi copy vào Notepad, save lại thành “DisableUACForAdmin.reg” (có dấu ” “), double click lên file này, nhấn OK là xong.

Nếu sau này bạn muốn bật lại tính năng này cho Admin, thì dùng đoạn mã sau:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“ConsentPromptBehaviorAdmin”=dword:00000002

Save thành “ReEnableUACforAdmin.reg” (có dấu ” “). Nếu muốn bật lại, double click vào file này và OK là xong.

Để lại phản hồi