Keep it busy

Lâu nay hình như không còn cảm hứng viết lách nữa. Hic hic, nên bỏ bê blog mình như cái nhà hoang.

Trong tâm trạng thì nhiều cảm xúc, muốn viết nhiều, muốn làm nhiều thứ nhưng mà công việc, rồi các công việc xã hội cộng đồng cứ kéo mình thoát khỏi những giây phút thật sự tĩnh lặng để viết.

Thôi, chỉ muốn để lên một vài dòng, cho những ai quan tâm, biết là mình still OK. He he he

Để lại phản hồi