Ảo giác

Hum nay đùa vui chút với đôi mắt bạn nhé, xem thử mắt bạn và não bạn có thật sự ăn ý ko?

Xem thử có hình tròn nào đứng yên không?

Xem thỠcó hình tròn nào đang đứng yên không?
Xem thử có hình tròn nà o đang đứng yên không?

Có lá nào bay bay ko?
Có lá nà o bay bay ko?
Hình tĩnh hay hình động?
Hình tĩnh hay hình động?
Các đường ngang có...song song và thẳng không?
Các đường ngang có...song song và thẳng không?

Nhìn vào bức tranh này, bạn thấy gì trong đó?

Nhìn vào bức tranh này, bạn thấy gì?
Nhìn và o bức tranh nà y, bạn thấy gì?

Nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ em không nhìn ra hình 2 người lớn đang xoắn xít nhau vì trong ký ức của trẻ con chÆ°a có hình ảnh này, chúng chỉ nhìn thấy 9 con cá heo. Thá»­ nghiệm này chứng tỏ trí não của người lớn đã bị…tiêm nhiễm 😀

Hãy táºp trung nhìn vào dấu tháºp ở chinh giữa, sau vài giây bạn sẽ thấy rằng dấu chấm chuyển động vòng quanh đã chuyển từ màu tim qua màu xanh lá cây. Nhìn lâu một chút, bạn sẽ thấy những dấu chấm màu tim không chuyển động sẽ từ từ biến mất
Hãy tập trung nhìn và o dấu thập ở chính giữa, sau và i giây bạn sẽ thấy rằng dấu chấm chuyển động vòng quanh đã chuyển từ mà u tím qua mà u xanh lá cây. Nhìn lâu một chút, bạn sẽ thấy những dấu chấm mà u tím không chuyển động sẽ từ từ biến mất
Nhỉn vào 4 chấm đen ở giữa hình trong 30 giây - sau đó nhìn vào bức tường trống phia trước mặt bạn - một ảo ảnh màu trắng sẽ hiện ra trong mắt bạn - Ảo ảnh này có thể sẽ chớp nháy vài lần, sau đó sẽ hiện rõ hơn. - Và bây giờ bạn hãy cho mình biết là bạn nhìn thấy cái gì? hay nhìn thấy ai?
Nhỉn và o 4 chấm đen ở giữa hình trong 30 giây - sau đó nhìn và o bức tường trống phía trước mặt bạn - một ảo ảnh mà u trắng sẽ hiện ra trong mắt bạn - Ảo ảnh nà y có thể sẽ chớp nháy và i lần, sau đó sẽ hiện rõ hơn. - Và bây giờ bạn hãy cho mình biết là bạn nhìn thấy cái gì? hay nhìn thấy ai?

😀

5 thoughts on “Ảo giác

Để lại phản hồi