Mục tiêu

Mục tiêu ngắn hạn là trở thành 1 chuyên gia tư vấn chuyên về quản trị, đặc biệt mảng nhân sự, Marketing (bao gồm eMarketing) và tư vấn giải pháp công nghệ thông tin (giải pháp phần mềm).

Mặc dù đã từng làm việc dưới dạng tư vấn viên bán thời gian trong ngành quản trị nhân sự, kỹ năng mềm, nhưng kiến thức thu lượm được chủ yếu nhờ vào kinh nghiệm bản thân và các khóa học ngắn ngày. Để đạt được mục tiêu trước mắt, tôi đã đăng ký học và cố gắng lấy bằng thạc sĩ về tư vấn quản trị quốc tế của 1 trường chuyên về kinh doanh của Thụy Sĩ, đất nước vốn nổi tiếng bởi nền tài chính và kinh doanh quốc tế.

Để lại phản hồi