Viết blog để làm gì nhỉ?

Hôm nay tính ngồi viết 1 cái blog entry nữa, nhưng giờ tự hỏi, Viết blog để làm gì nhỉ ?

Không có câu trả lời. Nghĩa là nó vô nghĩa ?

Không trả lời được, nghĩa là nó không có tác dụng gì?

Chắc kiểu này phải tập viết nhật ký thôi.

Lâu quá rồi không có thói quen viết nhật ký, kể từ ngày quen em.

Còn blog này, chắc sẽ viết tiếp sau khi trả lời được câu hỏi trên. Còn nếu ko, chắc close luôn cái blog

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình