Entry for October 22, 2006

Mệt

Nhức đầu

Chuyện cty, chuyện tình cảm, chuyện gia đình.

All đổ vào 1 thời điểm.

Chán quá. Nhậu cho quên bớt đi thôi….

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình