Huế đêm (cont)

Some other pics in Hue

Đêm Hoàng Cung

Đêm Hoàng Cung

Đêm Ngọ môn trên lầu Ngũ Phụng và Linh canh

Đêm Ngọ môn trên lầu Ngũ Phụng và Lính canh

Lầu Ngũ Phụng - Đêm Hoàng Cung

Lầu Ngũ Phụng - Đêm Hoàng Cung

Thế Miếu ngày rằm

Thế Miếu ngày rằm

C�u Đỉnh

Cửu Đỉnh

to be continued

Ghi chú: Đây là hình gốc, chưa qua Photoshop

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình