Mấy đứa cháu

Chong chóng gió

Chong chóng gió
Hàng Tùng (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Hàng Tùng (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Dưới nắng (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Dưới nắng (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

IMG_9103

IMG_9129

Cười  (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Cười (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Cười  (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Cười (Ko bit cách "cà mặt" cho láng bằng PS :()

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình