Entry for October 09, 2007

Muốn viết thật nhiều mà tới lúc viết thì chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Chỉ biết trong lòng giờ nản ghê luôn, chuyện công việc, tài chánh, chuyện tình cảm…

7 thoughts on “Entry for October 09, 2007

Để lại phản hồi