Farewell

Tuần cuối cùng với GlobalSDC. Không ngờ, sự việc diễn ra cũng nhanh thật. Ảnh hưởng tài chánh ở tuốt bên Mỹ, nghĩ là không có ảnh hưởng gì tới mình, vậy mà đến mức đóng cửa công ty Đúng là trên đời ai biết chữ ngờ

dọn dẹp đồ thui, tuần sau đi làm cty mới. Hi vọng lần này tốt hơn

6 thoughts on “Farewell

Để lại phản hồi