Remove Yahoo Messenger (YM) Ads

Từ khi cài cái Yahoo Messenger mới, thì mấy cái Remove Yahoo Ads cũ tỏ ra không hiệu quả nữa. Rất là bực mình khi mấy cái quảng cáo cứ nhảy nhót, thậm chí đang chat, cái cửa sổ chính của YM cứ dành quyền show ra on top để show cái quảng cáo, đôi khi vô tình click vào.Thế là fải tìm kiếm 1 cách mới.

Sau 1 hồi search Google thì toàn tìm thấy mấy cái dành cho phiên bản cũ, search Yahoo cuối cùng cũng ra được cái đang cần.

He he, làm theo các bước sau để loại bỏ các quảng cáo của Yahoo Messenger (dành cho bản 8.0 lên tới bản mới nhất hiện giờ là 8.1.0.402).

Mở Notepad lên, xong copy và paste đoạn này vào:


@ECHO OFF

TITLE Remove ads from Yahoo Messenger 8
> %TEMP%.\noYMads.reg ECHO REGEDIT4
>>%TEMP%.\noYMads.reg ECHO.
>>%TEMP%.\noYMads.reg ECHO [HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\Pager\YUrl]
>>%TEMP%.\noYMads.reg ECHO "Messenger Ad"="*"
>>%TEMP%.\noYMads.reg ECHO "Webcam Upload Ad"="*"
>>%TEMP%.\noYMads.reg ECHO "Webcam Viewer Ad"="*"
>>%TEMP%.\noYMads.reg ECHO "Webcam Viewer Ad Big"="*"
>>%TEMP%.\noYMads.reg ECHO "Webcam Viewer Ad Medium"="*"
>>%TEMP%.\noYMads.reg ECHO "Change Room Banner"="*"
>>%TEMP%.\noYMads.reg ECHO "Conf Adurl"="*"
>>%TEMP%.\noYMads.reg ECHO "Chat Adurl"="*"
>>%TEMP%.\noYMads.reg ECHO "Y Content"="*"
REGEDIT /S %TEMP%.\noYMads.reg

DEL %TEMP%.\noYMads.reg
ATTRIB -R "%PROGRAMFILES%\Yahoo!\Messenger\Cache\urls.xml"
ECHO "" >"%PROGRAMFILES%\Yahoo!\Messenger\Cache\urls.xml"
ATTRIB +R "%PROGRAMFILES%\Yahoo!\Messenger\Cache\urls.xml"


Xong rồi save lại dưới dạng 1 file .bat (Lúc save thì để tên file vào giữa dấu nháy, ví dụ “YM_NoAds.bat “). Xong rồi hén. Chạy file bat này, và restart cái Yahoo Messenger. Quảng cáo biến mất. He he

Đoạn script này sẽ remove hết tất cả quảng cáo trên cửa sổ chính, cửa sổ Webcam, cửa sổ chat room.

>> Cách mở nhiều Yahoo Messenger cùng lúc (login vào nhiều Yahoo ID) – Officially của Yahoo

11 thoughts on “Remove Yahoo Messenger (YM) Ads

Để lại phản hồi