Multi Yahoo Instance

Hum ni mới vô tình đọc được có cái hướng dẫn bên Yahoo! Developer cho phép mở nhiều cửa sổ Yahoo (version 8 trở lên) cùng lúc mà ko cần cài đặt thêm phần mềm, ghi lại mai mốt khỏi tìm đâu xa.

Mở Notepad lên, xong copy và paste đoạn này vào:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\pager\Test]
“Plural”=dword:00000001

Save lại dưới dạng file có đuôi .reg (ví dụ Multi-Yahoo8.reg), double click lên file này để merge vào Registry là xong.

He he, apply cho version 8 đều OK.

WARNING: Pà con đừng nên cài thêm các phần mềm khác mà dính virus đó nha.

>> Cách remove các quảng cáo bực mình trên Yahoo Messenger

Nếu lười, có thể download file Minh làm sẵn, mang về và double click, Windows sẽ hỏi, bấm Yes là OK.

7 thoughts on “Multi Yahoo Instance

Để lại phản hồi