Xem học sinh nước ngoài giải toán nào

Rút gọn...căn hay hai căn
Không thể chính xác hơn........
Đây chứ đâu, tìm làm gì cho vất vả..........
Suy luận cực kỳ chính xác
Một cách thức chứng minh cực kỳ nhanh
Bài toán gì khó quá, tự tử chết cho rồi
Bài toán gì khó quá, tự tử chết cho rồi
Cục tạ ko thể nào tới được lò xo, bởi vì...có 1 con voi trên đường chạy
Cục tạ ko thể nào tới được lò xo, bởi vì...có 1 con voi trên đường chạy
Đố thầy biết em ráp các câu như thế nào đó :D
Đố thầy biết em ráp các câu như thế nào đó 😀

5 thoughts on “Xem học sinh nước ngoài giải toán nào

Để lại phản hồi