Entry for October 09, 2007

Muốn viết thật nhiều mà tới lúc viết thì chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Chỉ biết trong lòng giờ nản ghê luôn, chuyện công việc, tài chánh, chuyện tình cảm…

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình