Xe mới :D

Khùng với cái Y!360 ghê à nha. Post đã đời nó mất sạch nội dung. Gõ lại vậy: Tình hình là mới mua con AB...

Ảo giác

Hum nay đùa vui chút với đôi mắt bạn nhé, xem thử mắt bạn và não bạn có thật sự ăn ý ko? Xem thử...
Tiếng Việt
No language found